"; } include_once("admin/modules/news/news_settings.php"); $month = array( "1" => "leden", "2" => "únor", "3" => "březen", "4" => "duben", "5" => "květen", "6" => "červen", "7" => "červenec", "8" => "srpen", "9" => "září", "10" => "říjen", "11" => "listopad", "12" => "prosinec", ); global $visibility; if ( !is_array($matches) ) { $PocetNaStrance = $matches; } else { $PocetNaStrance = $matches[1]; } if ( $PocetNaStrance == 0 OR empty($PocetNaStrance) ) $PocetNaStrance = NEWS_NUMS; $paging = paging("SELECT COUNT(*) FROM news WHERE visibility='Y' ",$PocetNaStrance,"4"); $sql = "SELECT id,topic,text,DATE_FORMAT(date,'%e.%c.
%Y') AS datum FROM news WHERE visibility='Y' ORDER BY date DESC ".$paging["limit"]; $zaznam = mysql_query($sql); // Strankovani if ( $pocet > $PocetNaStrance) { for ( $i=1 ; $i <= $pocet; $i=$i+$PocetNaStrance) { if ( $i == $zacatek ) { $paging .= "".$x." "; } else { $paging .= "".$x.""; } $x++; } } // Konec algoritmu strankovani //$out .= "\n

Aktuality

"; if ($matches[1] <> 0 AND strlen($paging["html"]) > 0) { $out .= "
".$paging["html"]."";} while ( $radek = mysql_fetch_array($zaznam) ) { $pole = explode(".",$radek["datum"]); $out .= "
".$pole[0].".".$pole[1].".".$pole[2]."
".$radek["topic"]."
".$radek["datum"]."
".$radek["text"]."

"; } $out = "
$out
"; // Pokud uzivatel nastavi u aktualit 0, tak se nebude zobrazovat paging if ($matches[1] <> 0 AND strlen($paging["html"]) > 0) { $out .= "
".$paging["html"]."";} return $out; } ?> Hrubé stavby - Služby